Selectează o Pagină

MONITORUL OFICIAL LOCAL

 

Vă oferim o aplicație de publicare automată pe site a Monitorului Oficial Local integrata intr-o platforma smart city moderna. Solicita detalii!

Am dezvoltat o aplicație ce rulează în browser cu scopul de a simplifica munca funcționarului public din cadrul instituției în ceea ce privește MONITORUL OFICIAL LOCAL

PUNCTUL FORTE AL APLICAȚIEI ESTE FAPTUL CĂ PUBLICAREA DOCUMENTELOR ÎN SECȚIUNEA MOF/SITE SE REALIZEAZĂ AUTOMAT

Practic nu mai e nevoie de intervanția unui specialist IT sau colaborator extern pentru a publica informații de interes public pe site-ul oficial al instituției.

*ofertă supusă unor termeni și condiții

 

Completează formularul de mai jos, iar noi te vom contacta. Vă mulțumim pentru interesul acordat implementarii soluției MONITORUL OFICIAL LOCAL

 

Statutul U.A.T.

Regulament privind PA

Hotărârile Autorității Deliberative

Dispozițiile Autorității Executive

Documente și informații financiare

Alte documente

Conform PROCEDURII din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic am dezvoltat o aplicație de automatizare a procesului de publicare a informațiilor pe site-ul instituției, fără a mai fii nevoie de intervenția unui specialist IT.

Pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene se include o etichetă „Monitorul Oficial Local” în care se
vor introduce link-urile către fiecare etichetă a fiecărei pagini de internet „Monitorul
Oficial Local” a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) ordonatorii principali de
credite transmit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene link-ul respectiv în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanțe.

Procedură aprobată prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.

SIMPLIFICAREA MUNCII DE ZI CU ZI A FUNCȚIONARULUI PUBLIC

REDUCEREA ȘI OPTIMIZAREA COSTURILOR INTERNE

PUBLICAREA AUTOMATĂ PE SITE ÎN MAI PUȚIN DE 1 MINUT

Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă. Sistemul informatic care gestionează Monitorul oficial local oferită de noi, respectă
prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de
caractere în documentele în formă electronică.

Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum și procedurile administrative conexe organizării și funcționării Monitorului Oficial Local sunt supuse controlului intern, potrivit legii.

Toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local respectă prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se publică, cu respectarea dispozițiilor art. 1, atât în limba română, cât și în limba persoanelor aparținând minorității naționale în cauză. Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește varianta publicată în limba persoanelor aparținând minorității naționale.

Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum și procedurile administrative conexe organizării și funcționării Monitorului Oficial Local sunt supuse controlului intern, potrivit legii.

Toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local respectă prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se publică, cu respectarea dispozițiilor art. 1, atât în limba română, cât și în limba persoanelor aparținând minorității naționale în cauză. Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește varianta publicată în limba persoanelor aparținând minorității naționale.

Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf” editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa
cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.

În structura funcțională a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive. Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și persoanele desemnate de autoritatea executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local.

Ce alte documente trebuie publicate în Monitorul Oficial Local?

  • Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris.
  • Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ.
  •  Informări asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale.
  • Informări asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ.
  • Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică.
  • Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative.
  • Publicarea declarațiilor de căsătorie.
  • Publicarea oricăror altor documente de interes public/necesare.